Türk tarihinde kadın  değerlidir..

Gülten şimşek

Hatun veya hanım sıfatıyla yeri doldurulamaz..

Dünya tarihini incelediğimizde, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten bir milletin olmadığını biliyoruz..

Türklerde ailenin temeli kadındır..

Kadın hep söz sahibi olmuştur.

Avrupa,Afrika ve Arabistan da kadınlar köle olarak satılırken .

Türk kadını her zaman hür ve özgür yaşamıştır..

Eski Türklerde kadın, ailede olduğu kadar devlet yönetimin de varlık gösterirdi.

Hatta hükümdar bile olmuşlardır.

İşte onların en ünlüsü Tomris Hatun’dur.

Dünya tarihine geçen ilk kadın hükümdar Tomris Hatun’

 Kadın hep baş tacı idi.

Hunlarda, kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak kabul edilir ve onsuz hiçbir şey yapılmazdı..

Göktürk ve Uygurlarda da kağanın hanımı hatun, devlet işlerinde kocası ile birlikte söz sahibi olmuştur.

Tıpkı Hunlarda olduğu gibi, emirnameler yalnız kağan adına değil, “Kağan ve Hatunun namına” şeklinde ibare ile birlikte imzalanırdı. Kadın, aile içinde de daima yüksek söz sahibi olmuştur.

Ziya Gökalp  bu durumu şöyle ifade ediyor: “Eski ırkların hiçbiri kadınlara Türkler kadar hak vermemiş ve saygı göstermemiştir.

Özetlersek….

Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinde kadınla erkek eşitmiş…

Eşit haklara sahiplermiş..

Ata biniyor Ok atıyormuş..

Dahası savaşlara katılıyorlarmış..

Hakanın yanında hatun olarak oturuyorlarmış….

Osmanlıya gelince olanlar olmuş..

Kadının temelden gelen varlığının değeri silinmiş gitmiş..

Arap kültürü iliklerimize kadar ilerledikçe ..

Kadın değersizleşmiş..

Özümüzü ve özden gelen kadın yüceliği silinmiş…

Bu güzel topraklara Atatürk kurtarıcı olarak geliyor..

Vatanı kurtardığı gibi kadının yücelmesi için tekrar var gücü ile çalışıyor.

Çağdaş medeni kanunla kadın ve erkek eşit haklara sahip oluyor.

Yine bu dönemde seçme ve seçilme hakkını ve sosyal hakları kazanıyor.

Ah kadınlarımız ah…

Eli öpülesi kadınlarımız..

Siz kutsalsınız..Büyülüsünüz..

Canınızdan can verensiniz…

Siz anasınız, eşsiniz…

Sizler önemlisiniz,kadınsınız..

Ah kadınlarımız ah..

Kadınlar gününde bile; canları ve ruhları devletçe incitilen  kadınlarımız..

 

Dr. Gülten Şimşek

Dr. Gülten Şimşek

Bakış