Künye

Hamle Gazetesi – Muğla İlinin Günlük Siyasi Gazetesi

Sahibi: Hamle Matbaacılık, Gazetecilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Adına Hayati Nizamoğlu

İlk Yayın Tarihi: 21 Şubat 1977

Yazı İşleri Müdürü: Hafize Nizamoğlu Acar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Kadir Kürşat Tamer

Muhabirler:  Sultan Kocakulak, Muhittin Direk, Metin Karakoç, Nazife Taşdelen

Sayfa Sekreteri: Şenol Yağlı

İnternet Editörü: Sultan Kocakulak

İdare Yeri: Hacışerifağa  Sokak No:14 Hamle İş Merkezi Muğla

Muğla Ofset Tesislerimiz: Hacışerifağa Sokak No:14

İlan Tarifesi: Resim İlanlar (st/cm) 7.91TL Zayi İlanları: 15.00TL

Özel İlanlar Pazarlığa Tabidir. Fiyatalara KDV dahil değildir.

Abone Tarifesi Yıllık: 156.00TL  6 Aylık: 100.00TL 3 Aylık: 75.00TL Günü Geçmiş Gazete: 0,75TL
Yerel Süreli Yayın. izmir escort