Sosyal Medya Siyasal İktidarların

Gülten Şimşek

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı ilkesi,

Bu ilkeye dayalı devlet yönetiminde,

Yasama, Yürütme ve Yargı güçlerinin bir birinden ayrı olduğu bir devlet yönetim modelidir..

Güçler ayrılığı ilkesi, demokratik devlet yapısını koruyan güç olarak kabul edilir..

Tam bağımsız bir Yasama olmadan..

Tam bağımsız bir Yürütme olmadan,

Tam bağımsız bir Yargı olmadan demokrasi olamaz..

Yani erklerin ayrılığı ilkesi anayasal düzenin temel esaslarındandır..

Sözde değil de özde olmalı..

Yönetimde siyasal güç olarak seçilmiş iktidar olur..

Burada bu gücü kontrol eden, siyasal gücün sınırlandırılmasında en temel hukuksal dayanak anayasadır..  Devletin güç ve yetkilerini belirleyen, sınırlayan bir anayasal düzenin olmaması halinde de, siyasal erk, sinsi düzenlemeleri ile güçler ayrılığını delerek sistemi, Hacivat ve Karagöz oyununa çevirebilir…

İktidar istediği gibi at koşturabilir..

Sınırlayıcı güç olmadığı için istediği cüreti gösterebilir..

Keyfi politikalar üretebilir..

Denetimsiz politik uygulamaları ile ülkenin canına okuyabilir..

İnsanların canına ve malına çökebilir.

Güç zehirlenmesi ile daha fazla popülist uygulamalara gidebilir..

Özgürlükleri hançerleyebilir.

İşte bu yüzden demokratik bir anayasa önem arz eder..

Politik güç üzerinde kontrol aracı olur.

Devletin güç ve yetkilerini belirleyen, sınırlayan bir anayasal düzen, güçler ayrılığı ilkesi ile işlev görür.

Bir de dördüncü kuvvet var.. Bu da medyadır..

Halk adına yapılan kamu hizmetidir.

Üç maymunu oynamadan siyasal iktidarın şirin oyuncağı olmadan kamu hizmetini ifa etmesi beklenir..

Medyanın güç aldığı nokta halkın öğrenme hakkıdır.

Siyasal iktidarlar  seçilince hemen medya gücünü eline geçirmek için var gücü ile çalışırlar…. Kendilerini halka şirin göstermek için yaparlar..

Eleştirilmek istemezler..

Tüm politik uygulamalarının en güçlü yönlerinin görülmesini isterler..

Eleştirel bakışı halkın önüne sermek istemedikleri için karşı medyaya diş bilerler ve kendi medyasını bir dev’e çevirirler.

Evet bunlar oluyor ve olacaktır.

Ama bir de kontrolünü sağlayamadığı medyanın bir ayağı olan sosyal medya var..

Özellikle gençler burada çok etkin..

Çok hızlı örgütleniyorlar..

İsteklerini, tepkilerini direkt ve açıktan dile getiriyorlar..

Siyasal iktidarın almış olduğu kararlara bile tornistan yaptırıyorlar..

Güçler ayrılığı ilkesinin karnına kocaman şişi sokup içi boşaltılsa da…

Medyanın bir kolu olan sosyal medya siyasal iktidarların rüyalarını kabuslara çevirebilir..

Dr. Gülten Şimşek

Dr. Gülten Şimşek

Bakış